Aktualności

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia na Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6.

 

 

WYJAŚNIENIE  i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Stosownie do  art. 38 ust. 1 pkt  1) i ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający w związku z zadanymi w postępowaniu  pytaniami udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej modyfikacji.

 

 


Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-158174
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 218-453560

 

 

Konferencja "Poznaj nowe możliwości wsparcia dla firm"

Dnia 29.11.2017 w Hotelu Focus w Chorzowie odbyła się konferencja pt.: "Poznaj nowe możliwości wsparcia dla firm" zorganizowana przez Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Chorzów, Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Górnośląski S.A. oraz Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta w Chorzowie pod honorowym patronatem Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali. Prezentacje poszczególnych partnerów konferencji wskazywały możliwości pozyskania środków na zatrudnienie pracowników, szkolenia, dofinansowanie i wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz prezentację założeń polityki senioralnej, realizowanej przez Miasto Chorzów, ze wskazaniem na korzyści wynikające z udziału w programach adresowanych dla seniorów, jakie mogą odnieść lokalni przedsiębiorcy. Konferencja zakończyła się dyskusyjnym panelem eksperckim, który jak wynika z rozmów z uczestnikami dał odpowiedzi na wiele kwestii z jakimi spotykają się Przedsiębiorcy. Kuluarowe rozmowy, toczące się w trakcie spotkania utwierdziły nas, organizatorów,o potrzebie organizacji takich przedsięwzięć, więc zapraszamy serdecznie na następne wydarzenia. Informacje wkrótce na naszym profilu fb.

          

Tydzień Przedsiębiorczości za nami

Zakończył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w którym Nasza Spółka brała aktywny udział, przygotowując i prowadząc prelekcję w ramach lekcji przedsiębiorczości w chorzowskim Zespole Szkół Budowlanych. Jest nam niezmiernie miło otrzymywać takie podziękowania i deklarujemy dalszą aktywność w tym zakresie, celem której ma być zaszczepienie młodym ludziom idei prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pozostajemy do dyspozycji wszystkich zainteresowanych i służymy radą i pomocą. Czekamy na zgłoszenia do współpracy i niezmiennie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na fb.                   

Tydzień Przedsiębiorczości

Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie aktywnie włączyło się w obchody tygodnia przedsiębiorczości. W dniu dzisiejszym pracownicy Centrum Przedsiębiorczości odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie, proponując im ciekawą lekcję przedsiębiorczości. Gośćmi młodzieży byli również chorzowscy przedsiębiorcy, Pani Ilona Miller prowadząca firmę Magia Kwiatów i Pan Mateusz Firszt z Kliniki Urody. Prezes Centrum Przedsiębiorczości, Piotr Małecki przedstawił prezentacje,która w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zachęcała do stworzenia własnego biznesu. Po zakończonej prezentacji odbył się panel dyskusyjny pod hasłem "Przedsiębiorczość w praktyce". Duże zainteresowanie przedstawianymi zagadnieniami oraz spora aktywność uczniów w dyskusji ,pozwalają sądzić że tematyka związana z prowadzeniem własnej działalności jest w obszarze szerokiego zainteresowania młodych ludzi. Jako Centrum Przedsiębiorczości będziemy podejmowali więcej takich inicjatyw, a wszystkim zainteresowanym służymy pomocą i radą. Zapraszamy zatem do nas......

    

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1579.) na:

 

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.:

„Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6”.

znak sprawy: ZPSR 01/11/2017

 

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453560-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Chorzów: Usługi nadzoru budowlanego
2017/S 218-453560

 

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009