Konferencja "Poznaj nowe możliwości wsparcia dla firm"

Dnia 29.11.2017 w Hotelu Focus w Chorzowie odbyła się konferencja pt.: "Poznaj nowe możliwości wsparcia dla firm" zorganizowana przez Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Chorzów, Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Górnośląski S.A. oraz Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta w Chorzowie pod honorowym patronatem Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali. Prezentacje poszczególnych partnerów konferencji wskazywały możliwości pozyskania środków na zatrudnienie pracowników, szkolenia, dofinansowanie i wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz prezentację założeń polityki senioralnej, realizowanej przez Miasto Chorzów, ze wskazaniem na korzyści wynikające z udziału w programach adresowanych dla seniorów, jakie mogą odnieść lokalni przedsiębiorcy. Konferencja zakończyła się dyskusyjnym panelem eksperckim, który jak wynika z rozmów z uczestnikami dał odpowiedzi na wiele kwestii z jakimi spotykają się Przedsiębiorcy. Kuluarowe rozmowy, toczące się w trakcie spotkania utwierdziły nas, organizatorów,o potrzebie organizacji takich przedsięwzięć, więc zapraszamy serdecznie na następne wydarzenia. Informacje wkrótce na naszym profilu fb.

          

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009