AKTYWNI CHORZOWIANIE W DRODZE DO ZATRUDNIENIA

 

Projekt „Aktywni Chorzowianie w drodze do zatrudnieniarealizowany przez Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

 INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Aktywni Chorzowianie w drodze do zatrudnienia” realizowany jest przez Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -ZIT

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 do 28.02.2019 roku.

Wartość projektu: 504 921,42 zł, w tym dofinansowanie UE 479 675,42 zł.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 40 osób bezrobotnych(25 kobiet i 15 mężczyzn) oraz biernych zawodowo z obszarów rewitalizowanych miasta Chorzów prowadzącej do podjęcia zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy od momentu ukończenia udziału w projekcie.

DLA KOGO?

Grupę uczestników projektu stanowią:

osoby długotrwale bezrobotne 40 osób (24K,15M) w tym:

- osoby bierne zawodowo 12 osób (8K,4M)

- osoby powyżej 30 roku życia  8 osób (6K,2M)

- osoby o niskich kwalifikacjach 34 osoby (21K,13M)

- osoby z niepełnosprawnościami  6 osób (4K,2M)

 

CO PROPONUJEMY?

 • Doradztwo zawodowe w tym: badanie i analiza poziomu motywacji, opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania.
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe.
 • Warsztaty z umiejętności miękkich.
 • Staże zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Podjęcie zatrudnienia.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia, w tym przede wszystkim:

 • szkoleń zawodowych
 • stypendium szkoleniowego
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie
 • zwrotu kosztów opieki osobą zależną w czasie trwania szkoleń
 • stażu
 • stypendium stażowego
 • zwrotu kosztów dojazdu na staż
 • pośrednictwa pracy
 • możliwości zatrudnienia

Kontakt:

Biuro Projektu: 41-503 Chorzów, ul. Targowa 5

tel. 254 61 80 lub 516 071 986

www.cpchorzow.pl;   e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009